2009

2009

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 22:53

Med Sogelaget i spora etter Våge Lysverk

06/21/2009

Sundag 15. juni arrangerte Tysnes Sogelag årets første tur av dei etter kvart så tradisjonsrike vandringane sine. 12 personar pluss ein hund hadde møtt opp på Amundstølen på Gjerstad for å få med seg eit stykke lokal industrihistorie.

Her finn me nemleg restane etter Våge Lysverk, som i si tid var det største av dei spreidde småkraftverka kringom på Tysnes.

Stikkord