Arkiv

2005

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 23:12

Andreas Haukefær til minne

12/27/2005

Andreas Haukefær gjekk bort denne hausten. For for dei mange kjenningar av Andreas og for Tysnes sogelag var det eit stort tap.

Andreas var kunnskapsrik, omgjengeleg og med ein fin humor. Me hadde planar for at Andreas skulle skriva meir for sogeskriftet vårt, men slik vart det ikkje.

Stikkord

2006

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 23:03

Rasmus Løland - Barnebokpioneren frå Ryfylke

11/20/2007

Sundag 18. november vart det siste Sundagsakademiet for 2007 avvikla på biblioteket i Tysneshallen. Denne gongen var det Ryfylke-diktaren Rasmus Løland som stod på programmet. I år er det hundre år sidan Løland døydde, og i dei neste fem åra fram til 150 års-markeringa for Rasmus Løland sin fødselsdag 24.

Stikkord

2007

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 22:59

Rasmus Løland - Barnebokpioneren frå Ryfylke

11/20/2007

Sundag 18. november vart det siste Sundagsakademiet for 2007 avvikla på biblioteket i Tysneshallen. Denne gongen var det Ryfylke-diktaren Rasmus Løland som stod på programmet. I år er det hundre år sidan Løland døydde, og i dei neste fem åra fram til 150 års-markeringa for Rasmus Løland sin fødselsdag 24.

Stikkord

2008

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 22:55

Sivlekvelden

11/08/2008

Jens BrekkeDet vart et par gilde timar med både lått og løye då Jens Brekke frå Vik i Sogn vitja sundagsakademiet 12. Oktober. Den skuletrøyte læraren som tener til livet med å reisa rundt med mellom anna kåseri om Per Sivle og Jakob Sande, fekk retteleg taket på publikum.

Stikkord

2009

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 22:53

Med Sogelaget i spora etter Våge Lysverk

06/21/2009

Sundag 15. juni arrangerte Tysnes Sogelag årets første tur av dei etter kvart så tradisjonsrike vandringane sine. 12 personar pluss ein hund hadde møtt opp på Amundstølen på Gjerstad for å få med seg eit stykke lokal industrihistorie.

Her finn me nemleg restane etter Våge Lysverk, som i si tid var det største av dei spreidde småkraftverka kringom på Tysnes.

Stikkord

2010

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 22:49

Vøling av Gjestadkvedno.

10/03/2010

Gjerstadkvedno etter siste arbeidsøkta.jpg

 

Den gamle kvedno som står nederst i Gjestradelvo har no fått nytt tak. Kvedno stod til nedfall, men ein del entusiastar har lagt ned mange dugnadstimar for å redda det gamle kulturminnne.

Stikkord

2011

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 22:40

Boksal på Tysnesfest

Bilete viser Liz Malkenes og Mikal Heldal som riggar til med bøker og anna på standen. Glaset til høgre innheld blodigler frå Setteskogen. To av iglene vart fanga med grillribbe som agn. Den tredjevart fanga med entrecote som agn.

Stikkord

2013

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 22:33

Sogesodd 2013.

Omlag 40 medlemmer og gjester var med på Tysnes Sogelag sitt tradisjonelle "Sogesodd møte" i Tysnes Bedehus sundag 1. desember, der årets "Sogeskrift for Tysnes", og kalender med gamle bilete frå dei 4 kyrkesokna blir lansert.

Stikkord

2014

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 22:21

God Jul & Godt Nyttår!

Tysnes Sogelag vil ynskja våre medlemmer, vener og sponsorar ei fredeleg julehøgtid og dei beste ynskjer for det nye året.

Stikkord