2013

Sogesodd 2013.

Omlag 40 medlemmer og gjester var med på Tysnes Sogelag sitt tradisjonelle «Sogesodd møte» i Tysnes Bedehus sundag 1. desember, der årets «Sogeskrift for Tysnes», og kalender med gamle bilete frå dei 4 kyrkesokna blir lansert.

Lokahistoriske dagar og årsmøte i Hordaland sogelag 2013.

Frå venstre: Leiar i Hordaland sogelag Else Marie Kind Hevrøy , Kaare M. Malkenes, Liz Malkenes, Sigrid Kaale Kvam soge- og kulturminnelag.

Årsmøte 2013.

Gunnvor Solheim mottok blomar som takk for innsatsen i styre.

Hildegunn Knudsen vart nytt medlem i styre for Tysnes sogelag.

20 personar møtte til årsmøte på Tysnes skule 10. mars. Gjesteforelesar var Nils Kåre Myklebust som fortalte om soga til Seløystova og planane om å byggja eit «gildetun» på Onarheim.

Nesten 1000 søk på nettsida i 2012.

956 nettbesøk i 2012.

956 personar vitja nettsida til sogelaget i 2012. Google Analytics syner at 24% var bergensarar, 17 % tysnesingar og 16% frå haugalandet. Resten fordeler seg på heile Noreg, men også utlandet. Dei fleste vitja nettsida vår via Tysnesingen.no