Styre og stell

Tysnes sogelag no er registrert  i  Brønnøysundregistrene etter gjeldande reglar for foreiningar og lag. Organisasjonsnummer  993 061 212

Etter årsmøte 19. mars 2023 ser styret slik ut:

Styret i Tysnes Sogelag :
Sigurd Bjordal, leiar ( Ny for 1 år)
Olav Skjellevik, nestleiar (På val i 2025)
Atle Tornes(   På val i 2025)
Marianne Heggland Brungot (  På val i 2025)
Marit Frøyseth Sæløen,  kasserer ( på val i 2024 )
Jan Økland 1. Vara (attval på val 2024)
Olav Skjervheim, 2. Vara ( ny, på val i 2024)

Valnemnd 2023.
Karl Lunde (attval)
Åsta Hansen, (attval), leiar
Toril Lande (attval)

Skriftstyret 2023:
Olav Skjellevik,
Lorentz Lunde,
Karl Lunde,
Anny Gjøvåg

Nettansvarleg.
Kaare M. Malkenes

Årsmeldingar.
2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2019