Styre og stell

Tysnes sogelag no er registrert  i  Brønnøysundregistrene etter gjeldande reglar for foreiningar og lag. Organisasjonsnummer  993 061 212

Vedtekter.

Etter årsmøte 19. mars 2019 ser styret slik ut:

Styret i Tysnes Sogelag :
Sigurd Bjordal, leiar ( Ny for 1 år)
Olav Skjellevik, styremedlem (På val i 2020)
Karl Lunde(   På val i 2020)
Jan Økland (  På val i 2020)
Marit Frøyseth Sæløen,  kasserer ( på val i 2021 )
Elin Dalland, 1. Vara (Ny på val 2020)
Mikal Heldal, 2. Vara ( attval, på val i 2020)

Valnemnd 2019.
Kaare M. Malkenes (attval)
Åsta Hansen, (attval), leiar
Kari Nesse Frøyseth (attval)

Skriftstyret 2013:
Knut Rage,
Sverre Dalland,
Olav Skjellevik,
Arne Tvedt,
Erling Utne 
Mikal Heldal
Nils Magne Singelstad
Toralf Enes

Årsmeldingar.
2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2019