Årsmøte 2018.

 Årsmøte i sogelaget blir sundag 18. mars kl.15.00 i Tysnes Bedehus.

Program ved Kaare M. Malkenes som vil presentera prosjektet "Kulturminneregistrering på Tysnes", som no er utført.
Elles vanlege årsmøtesaker. Årsmelding, rekneskap, budsjett for 2018, val, lagerplass for laget sine eignelutar.
Alle interesserte er velkomne.

Sogelaget arrangerer busstur til Voss laurdag 16. juni

Avreise frå Våge med ferja laurdag 16. juni kl. 08.10.
Programmet for Vossaturen er besøk på Mølstertunet, omvisning på Hedleberget på Kyte inklusive middag og kaffi. Heimturen går via Granvin. Påmelding til Sigurd Bjordal telf. 90868624, eller Olav Skjellevik telf. 91532806.

Du kan lesa meir om Mølstertunet her.
Nettsida til Hedleberget på Voss finn du her.
 

Årsmøte 2017.

Kaare M. Malkenes mottek blomegåve av avtroppande leiar Mikal Heldal som takk for innsatsen i styret dei siste 10 åra.

Årsmøte 2017 vart avvikla i Tysnes Bedehus sundag 26. februar med 20 frammøtte. Årsmeldig, rekneskap, budsjett og årsplanar vart framlagt. Av utfordringar i dette året er å arbeida vidare med Kulturminneplanen for Tysnes. Eit oppdrag sogelaget gjer for Tysnes Kommune. Elles er laget kome godt i gang med å samla stoff til sogeskrift og kalender for 2017, men vil oppmoda om å senda inn enno meir bladmat til komande sogeskrift.
Mikal Heldal vart etter eige ynskje avløyst for leiar i laget og ny leiar ble Jan Økland. Kaare M. Malkenes gjekk også etter eige ynskje ut av styret etter 10 år som skrivar. Ny styret vart Sigurd Bjordal.Ny vara til styret vart Nils Magne Singelstad.