Lokahistoriske dagar og årsmøte i Hordaland sogelag 2013.

Frå venstre: Leiar i Hordaland sogelag Else Marie Kind Hevrøy , Kaare M. Malkenes, Liz Malkenes, Sigrid Kaale Kvam soge- og kulturminnelag.

Tysnes soge lag var representert på årsmøte med 2 utsendingar, Liz og Kaare Malkenes. Det vart to interessante dagar med mykje på programmet i tillegg til dei vanlege årsmøtesakene. Det var også kjekt å møta att mange som me har reist på studietur saman med fortel Liz. Her kan du lesa kva avisa Tysnes skreiv  den 21. mars. Les her.