Tysnes gards- og ættesoge bind 4

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Tirsdag 08/05/2012 - 20:49
Forfatter

Tysnes gards- og ættesoge 3 Forfatter: Ernst Berge Drange
Sider: 853
År: 1991
Pris: 700
Kjøp denne boka

Innhold

 • 6  Notida har sine røter i fortida
 • 8  Føreord
 • 11  Hovlandsstrando og Liabygdo (Tveit skulekrins)
 • 24  Hovland (med Sande) og Nymark
 • 55  Folka på Hovland og i Sande før setegardstida
 • 56  Folka på setegarden Hovland
 • 68  Folka på bondegarden Hovland - frå 1800 og fram til i dag
 • 96  Folka på Nymark
 • 111  Tveit på Hovlandsstrando
 • 123  Folka på Tveit
 • 143  Myklebust
 • 150  Folka på Myklebust
 • 157  Li
 • 173  Folka på Li
 • 189  Årbakka
 • 196  Folka på Årbakka
 • 208  Meland
 • 217  Folka på Meland
 • 236  Vågsgardane - Våge Øvre, Midtre og Nedre
 • 268  Folka i Øvravåge
 • 277  Folka i Midtvåge
 • 288  Folka i Neravåge
 • 295  Vattedalen
 • 299  Berge
 • 309  Folka på Berge
 • 322  Vattedal med Vatterøyro, Nesthus og Medalen
 • 338  Folka i Vattedal
 • 350  Folka i Vatterøyro
 • 353  Folka på Nesthus
 • 358  Folka i Medalen
 • 362  Solheimsdalen
 • 367  Skjolda
 • 372  Folka på Skjolda
 • 375  Solheim
 • 385  Folka på Solheim
 • 397  Kletta
 • 402  Folka på Kletta
 • 409  Brekke
 • 412  Folka på Brekke
 • 417  Singelsæter og Singelstad
 • 426  Folka på den udelte garden Singelstad (Singelseter)
 • 426  Folka på Singelseter
 • 430  Folka på Singelstad
 • 438  Skartveit
 • 442  Folka på Skartveit
 • 448  Onarheimsbygdo
 • 456  Onarheim med Kvitavollsneset og Storesetre
 • 486  Folka på Onarheim
 • 525  Folka i Kvitavollsneset
 • 533  Folka på Storesetre
 • 539  Elsåker (Alsaker) 
 • 554  Folka på Elsåker
 • 573  Langeland (med øydegarden Sørtveit)
 • 584  Folka på Langeland
 • 595  Flakkavågen med Øyane
 • 602  Flakka
 • 610  Folka på Flakka
 • 618  Skaten (Skato)
 • 623  Folka på Skato
 • 632  Sletteskogen
 • 638  Folka på Sletteskog
 • 647  Skorpetveit
 • 652  Folka på Skorpetveit
 • 659  Hetleli (Hetlelio)
 • 666  Folka på Hetlelio
 • 675  Skjellevik (Skjelevikjo)
 • 681  Folka i Skjelevikjo
 • 691  Hornenes (Hodnaneset)
 • 699  Folka på Hodnaneset
 • 708  Øvra og Nera Laukhamar
 • 719  Folka på Øvra-Laukhamar
 • 723  Folka på Nera-Laukhamar
 • 729  Skorpo
 • 737  Folka på Skorpo
 • 749  Flornes
 • 756  Folka på Flornes
 • 765  Barmen
 • 771  Folka i Barmen
 • 778  Espevik (Espevikjo)
 • 783  Folka i Espevikjo
 • 789  Seløyo
 • 798  Folka på Seløyo
 • 805  Ånuglo
 • 816  Folka på Ånuglo
 • 826  Øvra og Nera Hamarhaug
 • 827  Folka på Nera-Hamarhaug
 • 830  Folka på Øvra-Hamarhaug
 • 836  Stussvikjo
 • 837  Folka i Stussvikjo
 • 844  Ordliste, skyldrekninga
 • 849  Rettingar
 • 851  Etterord - "Lokalhistorisk arkiv i Tysnes"
 • 855  Oversiktskart
 • 857  Gardsgrensekart