Tysnes gards- og ættesoge bind 3

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Tirsdag 08/05/2012 - 20:42

Tysnes gards- og ættesoge 3 Forfatter: Ernst Berge Drange
Sider: 811
År: 1989
Pris: 700
Kjøp denne boka

Innhold

 • 6 Takk frå styret
 • 7 Føreord
 • 8 Tysnesbygdo
 • 22 Søndre og Nordre Grøteid
 • 28 Folka på Søra-Grøtei
 • 32 Folka på Nora-Grøtei
 • 39 Tegland
 • 51 Folka på Tegland
 • 73 Ytre og Indre Ve
 • 85 Folka i Ve (før 1500)
 • 85 Folka i Ytra-Ve
 • 103 Folka i Indra-Ve
 • 114 Lande
 • 122 Folka på Lande
 • 135 Nedre og Øvre Dalland
 • 152 Folka på Nera-Dalland
 • 163 Folka på Øvra-Dalland
 • 172 Bygdesenteret Våge ­handels- og bustadsenter
 • 177 Våge
 • 191 Folka i Våge
 • 206 Folka på småbruka i Våge
 • 212 Strandmiljøet - handelsstaden Våge
 • 223 Det gamle bustadmiljøet i Våge (Vågsneset), med hytte- og nausttufter
 • 229 Bustadfeltet på Klokkargarden
 • 233 Bustadfeltet Vågsmarkjo
 • 236 Nedre og Øvre Gjerstad
 • 251 Folka på Gjerstad
 • 252 Folka på Nera-Gjerstad
 • 265 Folka på Øvra-Gjerstad
 • 282 Lille og Store Gjersvik
 • 299 Folka i Stora-Gjersvik
 • 320 Folka i Vetle-Gjersvik
 • 329 Vadla
 • 334 Folka på Vadla
 • 338 Tysnes
 • 354 Folka på Tysnes
 • 379 Godøysund (Gøysundet) ­gjestgjevarstad og møteplass
 • 387 Store Godøy, Godøysund og Lille Godøy
 • 404 Folka i Stora-Gøyo
 • 419 Folka i Gøysundet
 • 424 Folka i Vetle-Gøyo
 • 431 Skjepavikjo og Kjerafjorden
 • 439 Folka i Skjepavikjo
 • 443 Folka i Kjerafjorden
 • 447 Heggland
 • 462 Folka på Heggland
 • 477 Lundabygdo
 • 486 Myrdal
 • 494 Folka i Myrdal
 • 503 Øvre Humlevik
 • 515 Folka i Øvra-Humlevik
 • 516 Folka på huvudbruka (Øvra-Humlevik)
 • 527 Folka på Hagen og på Nes
 • 536 Nedre Humlevik, Belt og Flatøyo(Hummervik)
 • 554 Folka i Nera-Humlevik
 • 565 Folka på Belt
 • 571 Folka i Flatøyo
 • 575 Grimsland
 • 581 Folka på Grimsland
 • 592 Nedre og Øvre Lunde(med sentrumstaden «Lundegrend» )
 • 609 Folka i Nera-Lunde
 • 624 Folka i Øvra-Lunde
 • 637 Bakka og Kattaland
 • 646 Folka på Bakka
 • 655 Folka på Kattaland
 • 659 Økland L.
 • 666 Folka på Økland
 • 676 Vevatne
 • 684 Folka på Vevatna
 • 694 Gripne
 • 702 Folka i Gripne
 • 713 Kattanes (med Koløyhamn)
 • 721 Folka i Kattaneset
 • 731 Malkenes med Korsneset
 • 746 Folka på Malkenes
 • 773 Folka i Korsneset
 • 778 Sunda L.
 • 786 Folka på Sunda
 • 797 Røen (Røo)
 • 800 Folka på Røo
 • 805 Ordliste, skyldrekninga
 • 810 Forkortingar
 • 811 Alfabetisk gardsnamnregister
 • 813 Oversiktskart
 • 815 Gardsgrensekart