Tysnes gards- og ættesoge bind 2

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Tirsdag 08/05/2012 - 20:34

Tysnes gards- og ættesoge 2 Forfatter: Ernst Berge Drange
Sider: 790
År: 1987
Pris: 700
Kjøp denne boka

Innhold

 • 7 Føreord
 • 9 Heiabygdo
 • 15 Siglevik
 • 21 Folka i Siglevikjo
 • 28 Økland H.
 • 35 Folka på Økland
 • 46 Heie Store og Lille
 • 58 Folka på Heie
 • 74 Kyrkjebygdo
 • 82 Hollekim (Hodlekje)
 • 91 Folka på Hodlekje
 • 105 Andersland
 • 111 Folka på Andersland
 • 119 Borgen (Borgjo) og Håheim
 • 130 Folka på Borgjo
 • 137 Folka på Håheim
 • 142 Dalen
 • 148 Folka på Dalen
 • 156 Reiso
 • 166 Folka på Reiso
 • 181 Myklestad
 • 197 Folka på Myklestad
 • 221 To
 • 228 Folka på To
 • 247 Uggdalseidet - kommunesenter, industri- og bustadområde
 • 256 Rolse
 • 262 Folka på Rolse
 • 270 Opdal (Uggdal)
 • 288 Folka i Uggdal
 • 323 Gjellefall (Øyjor'o)
 • 329 Folka på Øyjor'o
 • 337 Vermedal
 • 347 Folka i Vermedal
 • 357 Sør-Reksteren
 • 363 Sunde vestre (Sunda B.)
 • 368 Folka på Sunda
 • 375 Flygansvær Øvre og Nedre
 • 388 Folka på Flygansvær
 • 412 Frøkedal
 • 417 FolkaiFrøkedal
 • 423 Smievoll
 • 429 Folka på Smievoll
 • 433 Haukefær Nedre, Åseog Haukefær Øvre
 • 449 Folka på Nera-Haukefær
 • 453 Folka på Åse
 • 462 Folka på Øvra-Haukefær
 • 478 Dalsgård (Dalen)
 • 483 Folka på Dalen
 • 489 Brattetveit Lille og Store
 • 497 Folka på Litle Brottetveit
 • 503 Folka på Store Brottetveit
 • 510 Ersvær
 • 521 Folka på Ersvær
 • 541 Nord-Reksteren
 • 548 Gjelland øvre og nedre
 • 557 Folka på Øvra-Gjelland
 • 564 Folka på Nera-Gjelland
 • 574 Bruntveit øvre og nedre
 • 587 Folka på Bruntveit
 • 587 Folka på Øvra-Bruntveit
 • 596 Folka på Nera-Bruntveit
 • 610 Skår R. (Skåro)
 • 616 Folka på Skåro
 • 623 Øvra og Nera Hope
 • 645 Folka på Hope
 • 649 FolkapåØvra-Hope etter 1785
 • 657 FolkapåNera-Hope etter 1764
 • 672 Vernøy
 • 682 Folka på Vemo
 • 703 Eldholm
 • 712 Folka på Eldholm
 • 723 Kaldefoss
 • 729 Folka på Kaldafoss
 • 740 Gjøvåg søndre, midtre og øvre
 • 758 Folka på Øvra-Gjøvåg
 • 768 Folka i Midt-Gjøvåg (Nigar)
 • 779 Folka i Søra-Gjøvåg
 • 786 Ordliste, skyldrekninga
 • 789 Forkortingar
 • 790 Alfabetisk gardsnamnregister
 • 791 Oversiktskart - Tysnes Kommune
 • 792 Kart over grenser til matrikkelgardane i dette bandet, Tysnes 2