Tysnes gards- og ættesoge bind 1

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Mandag 07/05/2012 - 22:48

Tysnes gards- og ættesoge Forfatter: Ernst Berge Drange
Sider: 635
År: 1986
Pris: 700
Kjøp denne boka

Innhold

 • 6 Helsing fra styret i Tysnes Sogelag
 • 7 Føreord
 • 9 Disposisjon og framstilling
 • 12 Kjeldebruk
 • 18 Sørbygdo
 • 23 Skår søndre (Skår S.)
 • 27 Folka på Skår
 • 33 Tornes
 • 38 Folka på Tornes
 • 45 Økland vestre (Økland S.)
 • 51 Folka på Økland
 • 64 Flatråker
 • 75 Folka på Flatråker
 • 99 Tveit søndre (Tveit S.)
 • 103 Folka på Tveit
 • 111 Epland
 • 115 Folka på Epland
 • 121 Nordbostedalen
 • 128 Kaastad (Kåste)
 • 133 Folka på Kåste
 • 139 Helland nedre og øvre
 •  
 • 146 Folka på Øvra-Helland
 • 148 Folka på Nera-Helland
 • 157 Mjøvatne
 • 162 Folka på Mjøvotna
 • 171 Nordbostad og Botnen
 • 179 Folka på Nordbost
 • 189 Folka i Botnen
 • 193 Søreidsdalen
 • 197 Holme søndre og nordre, med Holsetre 
 • 203 Folka på Søre-Holma
 • 207 Folka på Nore-Holma
 • 212 Folka på Holsetre
 • 214 Støle nedre og øvre
 • 220 Folka på Støle fram til kring 1610
 • 220 Folka på Nera-Støle
 • 223 Folka på Øvra-Støle
 • 229 Sce
 • 235 Folka på Se
 • 251 Søreid
 • 260 Folka på Søreid
 • 278 Håviskeland
 • 287 Folka på Håviskeland
 • 302 Drongsbygdo
 • 305 Drange, øvre og nedre, og Leite
 • 316 Folka på Øvra-Drongje
 • 325 Folka på Nera-Drongje
 • 335 Folka på Leite
 • 341 Kleppe nedre og øvre
 • 348 Folka på Nera-Kleppa
 • 360 Folka på Øvra-Kleppa
 • 363 «Nesebygdo»
 • 367 Kongsvik lille og store
 • 374 Folka i Litle- Kongsvik
 • 380 Folka i Store- Kongsvik
 • 389 Nese med Neshamn og Klubben  
 • 401 Folka på Nese (med Neshamn)
 • 422 Folka i Klubben
 • 425 Hålandsneset
 • 431 Hillesvik
 • 434 Folka i Hidlesvikjo
 • 442 Raunebakken og Store Sætre vestre (Setre H.)
 • 446 Folka på Setre
 • 454 Folka på Raunebakken
 • 459 Li vestre (Li H.)
 • 463 Folka på Li
 • 469 Amland lille og store
 • 477 Folka på Litle-Amland
 • 484 Folka på Store-Amland
 • 492 Tveit nordre (Tveit H.)
 • 495 Folka på Tveit
 • 501 Håland
 • 508 Folka på Håland
 • 521 Landrøien
 • 527 Folka på Landrøyo
 • 535 Kubbervik med Klinkholmen
 • 541 Folka i Vikjo
 • 549 Eversvik
 • 553 Folka i Eversvikjo
 • 560 Færevåg og Hånes
 • 568 Folka i Færavåg
 • 585 Folka i Håneset
 • 588 Hovdenes
 • 594 Folka på Hovdanes
 • 603 Beltestad nedre og øvre
 • 613 Folka på Nera-Beltestad
 • 618 Folka på Øvra-Beltestad
 • 628 Kjelder og litteratur
 • 631 Ordliste, skyldrekninga
 • 634 Forkortingar
 • 635 Alfabetisk gardsnamnregister
 • 637 Oversiktskårt Tysnes kommune
 • 639 Kart over grenser til gardsnr., band l