Aukande besøkstal for nettsida!

I 2013 var det  1103 unike besøkande på nettsida. Det er ein auke på om lag 18% samanlikna med 2012. Hovedtyngda av  besøkande kjem frå Tysnes, deretter følgjer Bergen og Oslo. Det mest påfallande med den geografiske spreiinga er at Stord og Kvinnherad står får forholdsvis lite trafikk, høvesvis 82 og 19 unike besøkande. Heile statistikken og den geografiske spreiinga finn du her.