Atten deltakarar på sommarturen!

Værutsiktene var ikkje dei beste for sommaruren til Seløyo og Ånuglo sundag 3. juli. Vått og småkaldt, men likevel vart det 18 deltakarar, alle godt kledd for utfart  i det våte terrenget på øyane. På Seløyo vart me godt mottekne av ekteparet Oddvar og Ingunn Østrem som diska opp med kaffi og heimebakte kaker. Ekteparet har feriebustad i det einaste attståande huset. Ei omvisning i den gamle stova frå 1800 talet, syner at stova er godt teken vare på for mange år frametter.
Etter Seløyo gjekk turen til Ånuglo, og vandretur på våte og på attgrodde stiar. Litt strevsamt vart det, men likevel ein minnerik tur for alle som var med.

Stova til Oddvar og Ingunn på Seløyo.

Harald og Marta Haaland. Her har dei funne den gammle kjelda til plassen Råko på Ånuglo der bestemora til Marta Haaland,  Marta Malkenes vaks opp.

Peisen i "bestastovo" vart tidleg på 1960 talet laga av Peder Wattedal, og redaktøren var også med på dette arbeidet som murarhandtlangar. Dei andre som var med og bygde peis og restaurerte pipene var Karl Dalland og Alf Wattedal, og arbeidet tok ei vekes tid truleg på vårparten i 1963.

 

 

Huset til Oddvar og Ingunn slik det såg ut på 1950 talet, dvs. før restureringa.