Årsmøte i Tysnes sogelag.

Årsmøte vart gjennomført i Tysnes Bedehus sundag 17. mars. med godt oppmøte.
Elin Dalland vart valt til nytt varamedlem til styret. Sigurd Bjordal vart gjenvalt til leier. Og dei andre styremedlemene på val vart også gjenvalt i samsvar med innstillinga frå valkomiteen.
Årsmeldinga kan du lesa her.