Deltok på årsmøte i Hordaland sogelag.

Skrevet av Kaare Myrvold … Lørdag 21/03/2020 - 11:04
Marit

Marit og mannen Bernard Sæløen har delteke på årsmøte i Hordaland sogelag dei siste åra. Eg har vore valt utsending frå Tysnes sogelag, og når det har passa
slik har Berner også fått vera med, fortel ho.

Marit har skrive ein liten omtale av årsmøte som vart avvikla i Øygarden 7. og 8. mars.
 

Årsmøte blir utsett.

Skrevet av Kaare Myrvold … Torsdag 12/03/2020 - 20:25

På grunn av oppmoding frå helsestyresmaktene om å begrensa møteverksemd som ikkje er naudsynt, blir det planlagte årsmøte komande sundag 15. mars utsett på ubestemt tid.

Dugnad med liv og lyst i det gamle Tinghuset.

Skrevet av Kaare Myrvold … Tirsdag 18/02/2020 - 16:50

Dugnad
Eit knippe med blide dugnadsfolk  er komne langt med oppussinga
av det gamle tinghuset i Uggdal. Det skal bli møtelokale og mykje meir
for mellom anna Tysnes sogelag og Tysnes bygdekvinnelag.
Frå venstre på bilete Jorunn Bjordal, Kjersti Godøy, Sigurd Bjordal ,
framme i strikketrøye Olav Skjellevik og heilt bak Haakon Wallem.

Årsmøte i Tysnes sogelag.

Skrevet av Kaare Myrvold … Mandag 18/03/2019 - 22:01

Årsmøte vart gjennomført i Tysnes Bedehus sundag 17. mars. med godt oppmøte.
Elin Dalland vart valt til nytt varamedlem til styret. Sigurd Bjordal vart gjenvalt til leier. Og dei andre styremedlemene på val vart også gjenvalt i samsvar med innstillinga frå valkomiteen.
Årsmeldinga kan du lesa her.

Tysnes Sogelag vil leiga det gamle tinghuset

Skrevet av Kaare Myrvold … Fredag 25/05/2018 - 22:00
StedSogelaget treng lokale for å ta vare sogeskrift og bygdebøker som no er lagrra på ymse stader. Styret har difor kontakta Tysnes Kommune og førespurt om ein leigeavtale for det gamle tinghuset i Uggdal. Me håpar på eit positivt svar seier sogalagsstyret.

Sogelaget arrangerer busstur til Voss laurdag 16. juni

Skrevet av Kaare Myrvold … Fredag 02/03/2018 - 22:46

Avreise frå Våge med ferja laurdag 16. juni kl. 08.10.
Programmet for Vossaturen er besøk på Mølstertunet, omvisning på Hedleberget på Kyte inklusive middag og kaffi. Heimturen går via Granvin. Påmelding til Sigurd Bjordal telf. 90868624, eller Olav Skjellevik telf. 91532806.

Stikkord