Styre og stell

Tysnes sogelag no er registrert  i  Brønnøysundregistrene etter gjeldande reglar for foreiningar og lag. Organisasjonsnummer  993 061 212

Etter årsmøte 18. mars 2018 ser styret slik ut:

Styret i Tysnes Sogelag :
Sigurd Bjordal, leiar ( Ny for 1 år)
Olav Skjellevik, styremedlem (attval, på val i 2020)
Karl Lunde(   Ny, på val i 2020)
Jan Økland (  på val i 2020)
Marit Frøyseth Sæløen,  kasserer ( på val i 2019 )
Nils Magne Singelstad, 1. Vara (attval, på val 2019)
Mikal Heldal, 2. Vara ( attval, på val i 2019)

Valnemnd 2018.
Kaare M. Malkenes (attval)
Åsta Hansen, (attval), leiar
Kari Nesse Frøyseth (ny)

Skriftstyret 2013:
Knut Rage,
Sverre Dalland,
Olav Skjellevik,
Arne Tvedt,
Erling Utne 
Mikal Heldal
Nils Magne Singelstad
Toralf Enes

Årsmeldingar.
2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

 

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.