Sogeskrift 2014

Føreord

Sogeskrift for Tysnes 2014 har nok ein gong blanda innhald. Markeringa av 200-års jubileet for grunnlova får litt plass i dette heftet. Kven var dei som for 200 år sidan skulle velja valmenn og senda folk austover til Eidsvoll?

Me finn at dette var ressursrike menn i Tysnes-samfunnet – både embetsmenn og bønder/fiskarar. Arne Ludviksen minnest dei mange band han har til Laukhammar – han tek oss med til åra kring siste verdskrigen, og han får gjeve oss innsikt i den revolusjonen som har skjedd innan samferdsle sidan den gongen.

Samferdsle er også eit stikkordfor Lars Mevatne si soga om vegbygging i Nordbustaddalen. Ein kan gjera seg mange tankar om slit og pågangsmot ved å kjøra vegen gjennom Nordbustaddalen – den kallar på respekt for generasjonane før oss.

90 år sidan spanskesykja – det er på ein måte slik at den dagsaktuelle Ebola-epidemien kjem fram i tankane. Olav Skjellevik synleggjer den maktesløyse og alle fortvila rådgjerder som kom fram i ein epidemi som dette.

Harry Solberg tek for seg nokre av Hellandsfolka som sette spor etter seg i by og bygd – fråhaldssaka vart ei viktig sak for desse folka. Og nett fråhaldssaka vil me koma attende til seinare – me ser vel litt av kampen i det Solberg skriv, men forbodstida baud på mange utfordringar også på Tysnes. Isak Gripne var ein annan tysnesing som hadde toet i seg – skap noko – få ting til å sviva. Kaare Malkenes skriv om oldefaren – gründeren som sette spor etter seg i Våge.

Arne Tvedt får oss attende til samferdsle og skriv om soga til Det Midthordlandske Dampskibsselskap – ei soge som ligg Tvedt sitt hjarta nær. På Sogesoddet dette året kjem Dag Bakka Jr. for å ta opp same tema – fjordabåtane som var så viktige for eit fjord og øysamfunn.

Hans Skaten gjev oss svaret på kven Skat-Ole var – og han skriv ei splintasoga. Dette må me ta fatt i – dei reisande – eller båtsplintane – var på 50-talet ein del det me hadde av eksotiske opplevingar i mine gutedagar. Ikkje akkurat splintaliv, men Harald Skorpen skriv med stor innsikt om notalivet på 50-60 talet og det er på høg tid at dette kjem på prent!

Hjartans takk til alle som minnest og skriv og let oss ta del i dei mange sogene frå bygdene våre. Det er litt godt å kjenna på det som var – om ikkje alt var betre før.

For Tysnes sogelag

For skriftstyret: Olav Skjellevik, Mikal Heldal

Skriftnemda 2014: Toralf Enes, Arne Tvedt, Sverre K. Dalland, Knut Rage, Olav Skjellevik, Mikal Heldal

Innhald

Tysnes i 1814
Mikal Heldal

Minner fra Laukhamar
Arne Ludviksen

Ferdslevegen frå Nordbustaddalen og vegbyggjinga framover
Lars Mevatne

Spanskesykja – eit dystert 90-årsminne
Olav Skjellevik

Tre sysken frå Økland, Flatråker, drog til Bergen og sette spor etter seg
Harry Solberg

Oldefar i Våge
Kaare M. Malkenes

Det Midthordlandske Dampskibsselskap
Arne Tvedt

Skat-Ole – Ei splintasoga
Hans M. Skaten

«Me’ noto» på 50 – 60-talet
Harald Skorpen

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.