Tysnesmålet

Tysnesmålet ved Johannes HegglandForfatter: Johannes Heggland
År: 1986 - 1991
Pris: 100
Tilbud: Tysnesmålet + Johannes Heggland: Diktar og historikar: 150 kr.
Kjøp denne boken

Med Tysnesmålet, ordsliste, ordnotat, ordtak og stubbar har forfattaren Johannes Heggland gjeve oss ein viktig  tilskuv til norsk talemålkunne. Her er samla ordtilfang frå Tysnes og Sunnhordland som Heggland har henta frå folkemålet og prenta kjelder, og som gjev innsyn i språklege og kulturelle tilhøve. 

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.