Tysnes gards- og ættesoge bind 4

Tysnes gards- og ættesoge 3 Forfatter: Ernst Berge Drange
Sider: 853
År: 1991
Pris: 700
Kjøp denne boka

Innhold

 • 6  Notida har sine røter i fortida
 • 8  Føreord
 • 11  Hovlandsstrando og Liabygdo (Tveit skulekrins)
 • 24  Hovland (med Sande) og Nymark
 • 55  Folka på Hovland og i Sande før setegardstida
 • 56  Folka på setegarden Hovland
 • 68  Folka på bondegarden Hovland - frå 1800 og fram til i dag
 • 96  Folka på Nymark
 • 111  Tveit på Hovlandsstrando
 • 123  Folka på Tveit
 • 143  Myklebust
 • 150  Folka på Myklebust
 • 157  Li
 • 173  Folka på Li
 • 189  Årbakka
 • 196  Folka på Årbakka
 • 208  Meland
 • 217  Folka på Meland
 • 236  Vågsgardane - Våge Øvre, Midtre og Nedre
 • 268  Folka i Øvravåge
 • 277  Folka i Midtvåge
 • 288  Folka i Neravåge
 • 295  Vattedalen
 • 299  Berge
 • 309  Folka på Berge
 • 322  Vattedal med Vatterøyro, Nesthus og Medalen
 • 338  Folka i Vattedal
 • 350  Folka i Vatterøyro
 • 353  Folka på Nesthus
 • 358  Folka i Medalen
 • 362  Solheimsdalen
 • 367  Skjolda
 • 372  Folka på Skjolda
 • 375  Solheim
 • 385  Folka på Solheim
 • 397  Kletta
 • 402  Folka på Kletta
 • 409  Brekke
 • 412  Folka på Brekke
 • 417  Singelsæter og Singelstad
 • 426  Folka på den udelte garden Singelstad (Singelseter)
 • 426  Folka på Singelseter
 • 430  Folka på Singelstad
 • 438  Skartveit
 • 442  Folka på Skartveit
 • 448  Onarheimsbygdo
 • 456  Onarheim med Kvitavollsneset og Storesetre
 • 486  Folka på Onarheim
 • 525  Folka i Kvitavollsneset
 • 533  Folka på Storesetre
 • 539  Elsåker (Alsaker) 
 • 554  Folka på Elsåker
 • 573  Langeland (med øydegarden Sørtveit)
 • 584  Folka på Langeland
 • 595  Flakkavågen med Øyane
 • 602  Flakka
 • 610  Folka på Flakka
 • 618  Skaten (Skato)
 • 623  Folka på Skato
 • 632  Sletteskogen
 • 638  Folka på Sletteskog
 • 647  Skorpetveit
 • 652  Folka på Skorpetveit
 • 659  Hetleli (Hetlelio)
 • 666  Folka på Hetlelio
 • 675  Skjellevik (Skjelevikjo)
 • 681  Folka i Skjelevikjo
 • 691  Hornenes (Hodnaneset)
 • 699  Folka på Hodnaneset
 • 708  Øvra og Nera Laukhamar
 • 719  Folka på Øvra-Laukhamar
 • 723  Folka på Nera-Laukhamar
 • 729  Skorpo
 • 737  Folka på Skorpo
 • 749  Flornes
 • 756  Folka på Flornes
 • 765  Barmen
 • 771  Folka i Barmen
 • 778  Espevik (Espevikjo)
 • 783  Folka i Espevikjo
 • 789  Seløyo
 • 798  Folka på Seløyo
 • 805  Ånuglo
 • 816  Folka på Ånuglo
 • 826  Øvra og Nera Hamarhaug
 • 827  Folka på Nera-Hamarhaug
 • 830  Folka på Øvra-Hamarhaug
 • 836  Stussvikjo
 • 837  Folka i Stussvikjo
 • 844  Ordliste, skyldrekninga
 • 849  Rettingar
 • 851  Etterord - "Lokalhistorisk arkiv i Tysnes"
 • 855  Oversiktskart
 • 857  Gardsgrensekart

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.