Tysnes gards- og ættesoge bind 3

Tysnes gards- og ættesoge 3 Forfatter: Ernst Berge Drange
Sider: 811
År: 1989
Pris: 700
Kjøp denne boka

Innhold

 • 6 Takk frå styret
 • 7 Føreord
 • 8 Tysnesbygdo
 • 22 Søndre og Nordre Grøteid
 • 28 Folka på Søra-Grøtei
 • 32 Folka på Nora-Grøtei
 • 39 Tegland
 • 51 Folka på Tegland
 • 73 Ytre og Indre Ve
 • 85 Folka i Ve (før 1500)
 • 85 Folka i Ytra-Ve
 • 103 Folka i Indra-Ve
 • 114 Lande
 • 122 Folka på Lande
 • 135 Nedre og Øvre Dalland
 • 152 Folka på Nera-Dalland
 • 163 Folka på Øvra-Dalland
 • 172 Bygdesenteret Våge ­handels- og bustadsenter
 • 177 Våge
 • 191 Folka i Våge
 • 206 Folka på småbruka i Våge
 • 212 Strandmiljøet - handelsstaden Våge
 • 223 Det gamle bustadmiljøet i Våge (Vågsneset), med hytte- og nausttufter
 • 229 Bustadfeltet på Klokkargarden
 • 233 Bustadfeltet Vågsmarkjo
 • 236 Nedre og Øvre Gjerstad
 • 251 Folka på Gjerstad
 • 252 Folka på Nera-Gjerstad
 • 265 Folka på Øvra-Gjerstad
 • 282 Lille og Store Gjersvik
 • 299 Folka i Stora-Gjersvik
 • 320 Folka i Vetle-Gjersvik
 • 329 Vadla
 • 334 Folka på Vadla
 • 338 Tysnes
 • 354 Folka på Tysnes
 • 379 Godøysund (Gøysundet) ­gjestgjevarstad og møteplass
 • 387 Store Godøy, Godøysund og Lille Godøy
 • 404 Folka i Stora-Gøyo
 • 419 Folka i Gøysundet
 • 424 Folka i Vetle-Gøyo
 • 431 Skjepavikjo og Kjerafjorden
 • 439 Folka i Skjepavikjo
 • 443 Folka i Kjerafjorden
 • 447 Heggland
 • 462 Folka på Heggland
 • 477 Lundabygdo
 • 486 Myrdal
 • 494 Folka i Myrdal
 • 503 Øvre Humlevik
 • 515 Folka i Øvra-Humlevik
 • 516 Folka på huvudbruka (Øvra-Humlevik)
 • 527 Folka på Hagen og på Nes
 • 536 Nedre Humlevik, Belt og Flatøyo(Hummervik)
 • 554 Folka i Nera-Humlevik
 • 565 Folka på Belt
 • 571 Folka i Flatøyo
 • 575 Grimsland
 • 581 Folka på Grimsland
 • 592 Nedre og Øvre Lunde(med sentrumstaden «Lundegrend» )
 • 609 Folka i Nera-Lunde
 • 624 Folka i Øvra-Lunde
 • 637 Bakka og Kattaland
 • 646 Folka på Bakka
 • 655 Folka på Kattaland
 • 659 Økland L.
 • 666 Folka på Økland
 • 676 Vevatne
 • 684 Folka på Vevatna
 • 694 Gripne
 • 702 Folka i Gripne
 • 713 Kattanes (med Koløyhamn)
 • 721 Folka i Kattaneset
 • 731 Malkenes med Korsneset
 • 746 Folka på Malkenes
 • 773 Folka i Korsneset
 • 778 Sunda L.
 • 786 Folka på Sunda
 • 797 Røen (Røo)
 • 800 Folka på Røo
 • 805 Ordliste, skyldrekninga
 • 810 Forkortingar
 • 811 Alfabetisk gardsnamnregister
 • 813 Oversiktskart
 • 815 Gardsgrensekart

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.