Tysnes gards- og ættesoge bind 2

Tysnes gards- og ættesoge 2 Forfatter: Ernst Berge Drange
Sider: 790
År: 1987
Pris: 700
Kjøp denne boka

Innhold

 • 7 Føreord
 • 9 Heiabygdo
 • 15 Siglevik
 • 21 Folka i Siglevikjo
 • 28 Økland H.
 • 35 Folka på Økland
 • 46 Heie Store og Lille
 • 58 Folka på Heie
 • 74 Kyrkjebygdo
 • 82 Hollekim (Hodlekje)
 • 91 Folka på Hodlekje
 • 105 Andersland
 • 111 Folka på Andersland
 • 119 Borgen (Borgjo) og Håheim
 • 130 Folka på Borgjo
 • 137 Folka på Håheim
 • 142 Dalen
 • 148 Folka på Dalen
 • 156 Reiso
 • 166 Folka på Reiso
 • 181 Myklestad
 • 197 Folka på Myklestad
 • 221 To
 • 228 Folka på To
 • 247 Uggdalseidet - kommunesenter, industri- og bustadområde
 • 256 Rolse
 • 262 Folka på Rolse
 • 270 Opdal (Uggdal)
 • 288 Folka i Uggdal
 • 323 Gjellefall (Øyjor'o)
 • 329 Folka på Øyjor'o
 • 337 Vermedal
 • 347 Folka i Vermedal
 • 357 Sør-Reksteren
 • 363 Sunde vestre (Sunda B.)
 • 368 Folka på Sunda
 • 375 Flygansvær Øvre og Nedre
 • 388 Folka på Flygansvær
 • 412 Frøkedal
 • 417 FolkaiFrøkedal
 • 423 Smievoll
 • 429 Folka på Smievoll
 • 433 Haukefær Nedre, Åseog Haukefær Øvre
 • 449 Folka på Nera-Haukefær
 • 453 Folka på Åse
 • 462 Folka på Øvra-Haukefær
 • 478 Dalsgård (Dalen)
 • 483 Folka på Dalen
 • 489 Brattetveit Lille og Store
 • 497 Folka på Litle Brottetveit
 • 503 Folka på Store Brottetveit
 • 510 Ersvær
 • 521 Folka på Ersvær
 • 541 Nord-Reksteren
 • 548 Gjelland øvre og nedre
 • 557 Folka på Øvra-Gjelland
 • 564 Folka på Nera-Gjelland
 • 574 Bruntveit øvre og nedre
 • 587 Folka på Bruntveit
 • 587 Folka på Øvra-Bruntveit
 • 596 Folka på Nera-Bruntveit
 • 610 Skår R. (Skåro)
 • 616 Folka på Skåro
 • 623 Øvra og Nera Hope
 • 645 Folka på Hope
 • 649 FolkapåØvra-Hope etter 1785
 • 657 FolkapåNera-Hope etter 1764
 • 672 Vernøy
 • 682 Folka på Vemo
 • 703 Eldholm
 • 712 Folka på Eldholm
 • 723 Kaldefoss
 • 729 Folka på Kaldafoss
 • 740 Gjøvåg søndre, midtre og øvre
 • 758 Folka på Øvra-Gjøvåg
 • 768 Folka i Midt-Gjøvåg (Nigar)
 • 779 Folka i Søra-Gjøvåg
 • 786 Ordliste, skyldrekninga
 • 789 Forkortingar
 • 790 Alfabetisk gardsnamnregister
 • 791 Oversiktskart - Tysnes Kommune
 • 792 Kart over grenser til matrikkelgardane i dette bandet, Tysnes 2

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.