Tysnes gards- og ættesoge bind 1

Tysnes gards- og ættesoge Forfatter: Ernst Berge Drange
Sider: 635
År: 1986
Pris: 700
Kjøp denne boka

Innhold

 • 6 Helsing fra styret i Tysnes Sogelag
 • 7 Føreord
 • 9 Disposisjon og framstilling
 • 12 Kjeldebruk
 • 18 Sørbygdo
 • 23 Skår søndre (Skår S.)
 • 27 Folka på Skår
 • 33 Tornes
 • 38 Folka på Tornes
 • 45 Økland vestre (Økland S.)
 • 51 Folka på Økland
 • 64 Flatråker
 • 75 Folka på Flatråker
 • 99 Tveit søndre (Tveit S.)
 • 103 Folka på Tveit
 • 111 Epland
 • 115 Folka på Epland
 • 121 Nordbostedalen
 • 128 Kaastad (Kåste)
 • 133 Folka på Kåste
 • 139 Helland nedre og øvre
 •  
 • 146 Folka på Øvra-Helland
 • 148 Folka på Nera-Helland
 • 157 Mjøvatne
 • 162 Folka på Mjøvotna
 • 171 Nordbostad og Botnen
 • 179 Folka på Nordbost
 • 189 Folka i Botnen
 • 193 Søreidsdalen
 • 197 Holme søndre og nordre, med Holsetre 
 • 203 Folka på Søre-Holma
 • 207 Folka på Nore-Holma
 • 212 Folka på Holsetre
 • 214 Støle nedre og øvre
 • 220 Folka på Støle fram til kring 1610
 • 220 Folka på Nera-Støle
 • 223 Folka på Øvra-Støle
 • 229 Sce
 • 235 Folka på Se
 • 251 Søreid
 • 260 Folka på Søreid
 • 278 Håviskeland
 • 287 Folka på Håviskeland
 • 302 Drongsbygdo
 • 305 Drange, øvre og nedre, og Leite
 • 316 Folka på Øvra-Drongje
 • 325 Folka på Nera-Drongje
 • 335 Folka på Leite
 • 341 Kleppe nedre og øvre
 • 348 Folka på Nera-Kleppa
 • 360 Folka på Øvra-Kleppa
 • 363 «Nesebygdo»
 • 367 Kongsvik lille og store
 • 374 Folka i Litle- Kongsvik
 • 380 Folka i Store- Kongsvik
 • 389 Nese med Neshamn og Klubben  
 • 401 Folka på Nese (med Neshamn)
 • 422 Folka i Klubben
 • 425 Hålandsneset
 • 431 Hillesvik
 • 434 Folka i Hidlesvikjo
 • 442 Raunebakken og Store Sætre vestre (Setre H.)
 • 446 Folka på Setre
 • 454 Folka på Raunebakken
 • 459 Li vestre (Li H.)
 • 463 Folka på Li
 • 469 Amland lille og store
 • 477 Folka på Litle-Amland
 • 484 Folka på Store-Amland
 • 492 Tveit nordre (Tveit H.)
 • 495 Folka på Tveit
 • 501 Håland
 • 508 Folka på Håland
 • 521 Landrøien
 • 527 Folka på Landrøyo
 • 535 Kubbervik med Klinkholmen
 • 541 Folka i Vikjo
 • 549 Eversvik
 • 553 Folka i Eversvikjo
 • 560 Færevåg og Hånes
 • 568 Folka i Færavåg
 • 585 Folka i Håneset
 • 588 Hovdenes
 • 594 Folka på Hovdanes
 • 603 Beltestad nedre og øvre
 • 613 Folka på Nera-Beltestad
 • 618 Folka på Øvra-Beltestad
 • 628 Kjelder og litteratur
 • 631 Ordliste, skyldrekninga
 • 634 Forkortingar
 • 635 Alfabetisk gardsnamnregister
 • 637 Oversiktskårt Tysnes kommune
 • 639 Kart over grenser til gardsnr., band l

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.