Årsmøte 2017.

Kaare M. Malkenes mottek blomegåve av avtroppande leiar Mikal Heldal som takk for innsatsen i styret dei siste 10 åra.

Årsmøte 2017 vart avvikla i Tysnes Bedehus sundag 26. februar med 20 frammøtte. Årsmeldig, rekneskap, budsjett og årsplanar vart framlagt. Av utfordringar i dette året er å arbeida vidare med Kulturminneplanen for Tysnes. Eit oppdrag sogelaget gjer for Tysnes Kommune. Elles er laget kome godt i gang med å samla stoff til sogeskrift og kalender for 2017, men vil oppmoda om å senda inn enno meir bladmat til komande sogeskrift.
Mikal Heldal vart etter eige ynskje avløyst for leiar i laget og ny leiar ble Jan Økland. Kaare M. Malkenes gjekk også etter eige ynskje ut av styret etter 10 år som skrivar. Ny styret vart Sigurd Bjordal.Ny vara til styret vart Nils Magne Singelstad.

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.